Home Tags Invitation

Tag: invitation

Livi Bank Invitation Code: Get 100HKD Welcome Bonus

Livi Bank is one of Hong Kong's new virtual banks. Sign up with our invitation code below. Open an account within 5...

ZA Bank 邀請碼:NVPR65!經推薦開戶有3.3%定期息!

【ZA Bank 邀請碼:NVPR65!全港第一間虛擬銀行!經推薦開戶有3.3%定期息!活期息都有1%呀!眾安銀行開戶教學】 🎁推薦連結:https://bank.za.group/hk/mgm?t=3-NVPR65-3  (或輸入推薦碼NVPR65,記得要6月30日或之前呀)👉開戶教學:https://bank.za.group/hk/mgm?t=3-NVPR65-3 嘩!知唔知點解宜家銀行開戶啲優惠咁鬼誇張,唔放錢都送錢俾你,就係因為好多虛擬銀行面世啦!除咗渣打既MOX外,第一間打頭炮既就係ZA Bank,呢間ZA Bank都幾誇張,喺6月30日或之前輸入指定邀請碼開戶,就有3.3定期息呀!最多$50,000蚊! 即係話當你宜家開戶,佢開戶時間大約要 1至3日- 首先經推薦可以拎到張加息券,就有2%- 然後做3個月定期,本身有1.3%- 加埋就有3.3%啦!

ZA Bank Invitation Code: Get 100HKD cash reward

ZA Bank is Hong Kong's first virtual bank. Sign up with our invitation code below and open an account within 5 minutes....